Administrationsutbildning är avvecklat.
För mera information ring Martin Stenström på 070-27 88 481.Bild: Webb